Vi er en kunstner-duo bestående av Anne Sophie Lorange og Eline Smith som arbeider med et prosjekt der vi jobber med felles malerier. Vårt prosjekt handler om en abstrakt visuell kommunikasjon, der vi maler oppå hverandres malerier og tegninger som visuelle brev til hverandre. Vi ytrer oss og responderer - visuelt.

Litt om bakgrunn: Prosessen begynner ved at den ene maler, og gir et personlig maleri/tegning som gjenspeiler noe fra hennes eget, til den andre gjennom et abstrakt formspråk. Dette bildet leveres så til den andre (som et brev på brevpapir eller på lerret). Vi snakker aldri om hva bildene handler om. Det er opp til den andre å tolke det og respondere på bildet. Responsen ligger som et lag oppå det andre maleriet. Responsen utarter seg ofte som en lyttende støtte, veiledning, hjelp eller korrigering til den andre. Noen ganger er det tydelig å se hvem som har malt hva fordi de to uttrykkene er som en kontrast til hverandre, andre ganger responderer den andre så likt at uttrykkene smelter i hverandre. Det er viktig for oss å ikke korrigere hverandre visuelt, og ikke snakke om hva man har malt. Vi maler kun én gang hver. Prosjektet er en visuell fremstilling av «ytring - respons». Det er dette samspillet, den intime og ærlige visuelle samtalen oss i mellom, og denne utvekslingen som står igjen. Det har ført til en åpen og ærlig refleksjon over egen identitet, en søken om tilhørighet, men også individualitet og egenart.

Disse billedlige brevvekslinger har utviklet seg over tid, og gir et innblikk i det vakre, skjøre, komplekse, sterke, kraftfulle og feminine forholdet mellom to ulike personer. Dualiteten i arbeidene; det skjøre papiret, men det kraftfulle og sterke uttrykket, forsterker denne tematikken.

Gjennom å ta utgangspunkt i dialogen, vekker man en nerve mellom det

intellektuelle og emosjonelle i kunsten, en identitetsorientert kunst som er selvutleverende. Vi bruker våre egne personlige visuelle brevutvekslinger oss i mellom som råmateriale i kunsten. Og håpet er at reaksjonene i møtet med kunsten vil fortelle noe om en selv, en identifikasjon. Arbeidene kan ses på som en søken om tilhørighet, men også individualitet og egenart.